หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ติดแสตมป์บนซองแข็ง (Stamper Unit) สำหรับเครื่องจักรกลุ่มเครื่องบรรจุซองแข็งยี่ห้อ G.D.รุ่น X2 จำนวน 1 ชุด ที่ รยส.6...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ติดแสตมป์บนซองแข็ง (Stamper Unit) สำหรับเครื่องจักรกลุ่มเครื่องบรรจุซองแข็งยี่ห้อ G.D.รุ่น X2 จำนวน 1 ชุด ที่ รยส.6 อุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..