หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผลผู้ชนะงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 5 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/64/61)

ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 5 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/64/61)

..เพิ่มเติม..