หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณทั่วไป กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/57/61)

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณทั่วไป กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/57/61)

..เพิ่มเติม..