หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและโทรทัศน์วงจรปิด (แบบไม่รวมอะไหล่) ที่กองการยาเส้นพอง 3 , ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 , 4 และ 5...

ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและโทรทัศน์วงจรปิด (แบบไม่รวมอะไหล่) ที่กองการยาเส้นพอง 3 , ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 , 4 และ 5 ภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..