หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานด้านแรงงานและพนักงานด้านขับรถยก/รถบรรทุก และรถโดยสารรับ-ส่ง พนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/41/61)

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานด้านแรงงานและพนักงานด้านขับรถยก/รถบรรทุก และรถโดยสารรับ-ส่ง พนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/41/61)

..เพิ่มเติม..