หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดควบคุมความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ (Inverter) ที่ห้อง Server ชั้น 1 อาคาร B02 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1...

ประกาศราคากลางงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดควบคุมความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ (Inverter) ที่ห้อง Server ชั้น 1 อาคาร B02 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ใช้งานที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

..เพิ่มเติม..