หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..