หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ติดแสตมป์บนซองบุหรี่ (Stamper Unit) ของเครื่องจักรกลุ่มเครื่องบรรจุซองแข็ง Super Slim ยี่ห้อ Aiger รุ่น P250L ที่โรงงานผลิตยาสูบ...

ประกาศเผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ติดแสตมป์บนซองบุหรี่ (Stamper Unit) ของเครื่องจักรกลุ่มเครื่องบรรจุซองแข็ง Super Slim ยี่ห้อ Aiger รุ่น P250L ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

ดาวน์โหลด>>>ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างscan

..เพิ่มเติม..