หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (iPad) พร้อมอินเทอร์เน็ต จำนวน 11 เครื่อง

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (iPad) พร้อมอินเทอร์เน็ต จำนวน 11 เครื่อง

..เพิ่มเติม..