จ้างพิมพ์ซองบรรจุยาเส้นตรา LINE จำนวน 240,000 ซอง

1.ราคากลางCost Estimate LINE
2.ประกาศผลผู้ชนะ 3.ประกาศผลผู้ชนะ

..เพิ่มเติม..