หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมใบพัดลม Blower ของห้อง Air Washer No.4/1 จำนวน 1 ชุด ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

ราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมใบพัดลม Blower ของห้อง Air Washer No.4/1 จำนวน 1 ชุด ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

..เพิ่มเติม..