หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,001.-บาท ขึ้นไป (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,001.-บาท ขึ้นไป (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..