หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องแยกก้าน MACTAVISH THERSHERS ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องแยกก้าน MACTAVISH THERSHERS ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..