หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบดับเพลิงฯ จำนวน 1 ชุด ที่อาคาร B-02 โรงงานผลิตยาสูบ 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบดับเพลิงฯ จำนวน 1 ชุด ที่อาคาร B-02 โรงงานผลิตยาสูบ 6

..เพิ่มเติม..