หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB จำนวน 39 รายการ ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 , 4 และ 5...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB จำนวน 39 รายการ ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 , 4 และ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสาร >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..