หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักร MOLINS ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 และ 4 จำนวน 23 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักร MOLINS ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 และ 4 จำนวน 23 รายการ

..เพิ่มเติม..