หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศโรงงานยาสูบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนใบหน้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงงานยาสูบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนใบหน้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..