หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบฯ พ.ศ.2561(ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องจักรผลิตบุหรี่)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบฯ พ.ศ.2561(ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องจักรผลิตบุหรี่)

..เพิ่มเติม..