หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อลิ้นซองบุหรี่สีทอง ขนาด 95 มม x 700 ม. จำนวน 144 ม้วน

จัดซื้อลิ้นซองบุหรี่สีทอง ขนาด 95 มม x 700 ม. จำนวน 144 ม้วน

จัดซื้อลิ้นซองบุหรี่สีทอง ขนาด 95 มม x 700 ม. จำนวน 144 ม้วน รวมเป็นเงิน 208,008.00 บาท
30102017082818

..เพิ่มเติม..