หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบ คว้ารางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2560

โรงงานยาสูบ คว้ารางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2560

หมวดหมู่ :
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยนายพีรธร เสนีย์วงศ์ พนักงานกองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2560 (BEST PRACTICE AWARDS 2017) จากพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ
 
รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคล องค์กรที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมสืบไป โดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560 ในสาขาส่งเสริมบุคลากรด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และนายพีรธร เสนีย์วงศ์ ได้รับเกียรติบัตรในฐานะบุคลากรด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยเป็นผู้ริเริ่มโครงการร้านศูนย์บาท เพื่อบริหารจัดการขยะและสร้างมูลค่าจากขยะอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสร้างเครือข่ายไปทั่วประเทศ
 
นอกจากนี้โรงงานยาสูบยังได้นำโครงการร้านศูนย์บาทมาร่วมจัดบูธนิทรรศการต่อยอดการทำความดี ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วย

..เพิ่มเติม..