หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบ จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

โรงงานยาสูบ จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

หมวดหมู่ :

โรงงานยาสูบ จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารและพนักงานยาสูบ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย บริเวณ ลานเสาธง ด้านหน้าตึกอำนวยการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงประจำชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน

ชาวไทยทุกหมู่เหล่า

..เพิ่มเติม..