หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 300 เครื่อง และตรวจสอบสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน 117 เครื่อง ตามรายละเอียดและขอบเขตของงานของโรงงานยาสูบ

จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 300 เครื่อง และตรวจสอบสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน 117 เครื่อง ตามรายละเอียดและขอบเขตของงานของโรงงานยาสูบ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..