หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง) ฝจพ.e.02/43/59 ประกาศประกวดราคาจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุบุหรี่ ขนาด 84 มม.(พิมพ์ตราต่าง ๆ) จำนวน 3,000,000 กล่อง

(ร่าง) ฝจพ.e.02/43/59 ประกาศประกวดราคาจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุบุหรี่ ขนาด 84 มม.(พิมพ์ตราต่าง ๆ) จำนวน 3,000,000 กล่อง

หมวดหมู่ :

ราคากลาง Cost Estimate e.02-43-59
ประกาศ e-02-43-59

..เพิ่มเติม..