หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างทำกระดาษพันก้นกรองสีขาว พิมพ์ลายคอร์ก ขนาด 54 มม. x 2,000 ม. พิมพ์ตรา Wonder American ชนิดเจาะรู...

ประกวดราคาจ้างทำกระดาษพันก้นกรองสีขาว พิมพ์ลายคอร์ก ขนาด 54 มม. x 2,000 ม. พิมพ์ตรา Wonder American ชนิดเจาะรู จำนวน 8,109 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ฝจพ.e.03/22/59

หมวดหมู่ :

ประกาศ  เลขที่ ฝจพ.e.03/22/59 คลิกที่นี่

..เพิ่มเติม..