หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ฝจพ.e.02/21/59 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบ้ติงานขนส่ง/ย้ายใบยา สารปรุง วัสดุห่อมวน และอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงงานยาสูบ จำนวน 2 รายการ

ฝจพ.e.02/21/59 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบ้ติงานขนส่ง/ย้ายใบยา สารปรุง วัสดุห่อมวน และอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงงานยาสูบ จำนวน 2 รายการ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..