หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ครั้งที่ 2

พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ครั้งที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 โรงงานยาสูบได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ครั้งที่ 2 ระหว่างโรงงานยาสูบ ผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และบริษัทผู้เข้าเสนอราคา ในการดำเนินการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านกระบวนการจัดเก็บ เบิกจ่ายใบยาและหีบบุหรี่อัตโนมัติ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องกรองทิพย์ สโมสรพนักงานยาสูบ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

..เพิ่มเติม..