วันเสาร์, 30 กรกฎาคม 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์

       การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ได้มีพิธีมอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการกองทุนฯ ที่เกษียณอายุในปี 2559 จำนวน 3 ท่าน (ซึ่งได้อุทิศเวลานอกเหนืองานประจำทำงานให้กับการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพฯ) ดังนี้ 1.นางสิริวัฒน์ ธีระศักดิ์ รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร...

จัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารเพิ่มเติม)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวล่าสุด

infologo
Banner 1. ไซต์ 300 x 250