วันอังคาร, 31 พฤษภาคม 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงงานยาสูบ จัดพิธีลงนามสัญญางานจัดซื้อ และจ้างเหมาติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านกระบวนการจัดเก็บและเบิกจ่ายใบยาและหีบบุหรี่อัตโนมัติ (สัญญา M-02/4)ระหว่าง โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง และบริษัท อัพเดท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

จัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารเพิ่มเติม)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวล่าสุด

infologo