วันศุกร์, 21 กันยายน 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

       นางสาวสุลาวัณย์ สุโข  ผู้ช่วยหัวหน้ากองส่งเสริมภาพลักษณ์ เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ไปร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ ปีที่ 16 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 กองสื่อสารองค์กร News &...

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวล่าสุด