วันเสาร์, 18 สิงหาคม 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

       นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ไปร่วมแสดงความยินดีกับการประปานครหลวง เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 51 ปี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 กองสื่อสารองค์กร News & Photos by S.Jnas

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวล่าสุด