ข่าวสารและกิจกรรม โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

เลื่อนชมข่าวสารและกิจกรรม
ผู้โชคดีรับรางวัลพิเศษจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานยาสูบ

ผู้โชคดีรับรางวัลพิเศษจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานยาสูบ

        นายอลงกต เจริญภักดี ประธานกรรมการฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานยาสูบ ได้มอบโทรทัศน์ LCD 32 นิ้ว ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บลจ.เอ็ม เอฟ ซี มอบให้เป็นรางวัลพิเศษแก่สมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำโปรแกรมเพื่อสุ่มเลือกผู้ได้รับรางวัล และให้ บลจ.เอ็ม เอฟ ซี เป็นผู้สุ่มเลือกผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายสันชัย บุญปลูก กองบริการยานพาหนะ ฝ่ายบริการกลาง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร Photo by S....

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครบรอบ 26 ปี

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครบรอบ 26 ปี

        ทพญ.นิภาพร มณีศิลาสันต์ ผู้ตรวจการ เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 26 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมมอบเงินให้สถานีฯ เพื่อนำไปบริจาคสมทบทุนในการจัดสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News by S....

วันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ขนส่ง จำกัดครบรอบปีที่ 84

วันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ขนส่ง จำกัดครบรอบปีที่ 84

        ทพญ.นิภาพร มณีศิลาสันต์ ผู้ตรวจการ เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ขนส่ง จำกัด ครบรอบปีที่ 84  พร้อมมอบเงินให้บริษัท ขนส่ง จำกัด เพื่อนำไปบริจาคให้ “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์” ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จัตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News by s....

Call center สำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย

Call center สำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย

...

วันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 140 ปี

วันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 140 ปี

        นายปัญญา ทองเจริญ รองผู้อำนวยการยาสูบด้านตลาด เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 140 ปี พร้อมมอบเงินให้กรมศุลกากรเพื่อนำบริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อช่วยเหลือสังคม ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News & Photo by S....

โรงงานยาสูบร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันแม่

โรงงานยาสูบร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันแม่

       นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการยาสูบ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 82 พรรษา  12 สิงหาคม 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5   กองสื่อสารองค์กร News & Photos by S....

หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ก้าวสู่ปีที่ 44

หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ก้าวสู่ปีที่ 44

       นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีและอวยพรกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 44 ณ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ชั้น 31 ตึกเนชั่นบางนาทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News by S....

โรงงานยาสูบเข้าร่วมใน กิจกรรม “ขอบคุณประเทศไทย”

โรงงานยาสูบเข้าร่วมใน กิจกรรม “ขอบคุณประเทศไทย”

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก/เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นตัวแทนกองทัพขอบคุณประเทศไทย ในการเป็นประธานประธานเปิดโครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน : ขอบคุณประเทศไทย”  โดยกองทัพบกจัดขึ้น เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงการทำหน้าที่อย่างถูกต้องของคนไทยต่อแผ่นดินไทย มีปลัดกระทรวง ทหาร ตำรวจ ศิลปิน ดารา นักร้องนักเรียน ภาคธุรกิจ สื่อสารมวลชน และประชาชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การขับร้องเพลง “ธงชาติ” ของศิลปิน “หลง ลงลาย”  และนักเรียนจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน, นิทรรศการภาพถ่าย “ความสุขบนแผ่นดิน”   และกิจกรรม “Share to Chairs” บริจาคโต๊ะเก้าอี้ให้กับโรงเรียนทุรกันดาร  โดยในงาน นายต่อศักดิ์  โชติมงคล ...

โรงงานยาสูบบริจาคเงินซื้อเครื่องตรวจสวนหัวใจให้รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

โรงงานยาสูบบริจาคเงินซื้อเครื่องตรวจสวนหัวใจให้รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

      นางสาวอนงค์ วรรณสาธพ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการเงิน เป็นผู้แทนจากโรงงานยาสูบ มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์และเครื่องมือสำหรับตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดแบบระนาบเดี่ยว สำหรับใช้ในศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์เปิดให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยมีเครื่องเอ็กซเรย์สวนหัวใจเพียงเครื่องเดียว ซึ่งไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริจาคของโรงงานยาสูบในครั้งนี้ จึงถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการตรวจรักษาด้านหัวใจของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   กองสื่อสารองค์กร News & Photos by S....

หนังสือพิมพ์สยามรัฐครบรอบ 64 ปี

หนังสือพิมพ์สยามรัฐครบรอบ 64 ปี

     นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีและอวยพรหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี ณ ห้องโถงอาคารสยามรัฐ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 กองสื่อสารองค์กร News & Photo by...

โครงการทดลองร่วม “การสร้างภูมิต้านทานยาสูบเพื่อต้านทานโรคไวรัส”

โครงการทดลองร่วม “การสร้างภูมิต้านทานยาสูบเพื่อต้านทานโรคไวรัส”

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ร่วมกับ บริษัท โกลด์ ดาร์กอน อินเวสเมนท์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ จะจัดงานแถลงข่าวพร้อมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการทดลองร่วม เรื่อง “การสร้างภูมิต้านทานยาสูบเพื่อต้านทานโรคไวรัส” (Immune Manipulation against Viral Diseases in Tobacco) เพื่อศึกษากลไกทางสรีระวิทยาเสริมสร้างภูมิต้านทานของยาสูบในการต้านทานโรคไวรัส ซึ่งทำการทดลองกับพืชใบยาสูบเป็นครั้งแรกของโลก เพื่อนำผลไปต่อยอดพัฒนา ด้านการเพาะปลูกใบยา การเพิ่มผลผลิต และการต่อยอดทางธุรกิจ  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M  โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส โดยมี...

ระเบียบฯ​ ว่าด้วยตัวแทนจำหน่ายยาสูบให้กับ Modern Trade ที่เป็นร้านขายส่งช่วงยาสูบ และ Modern Trade ที่เป็นร้านขายปลีกยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบฯ​ ว่าด้วยตัวแทนจำหน่ายยาสูบให้กับ Modern Trade ที่เป็นร้านขายส่งช่วงยาสูบ และ Modern Trade ที่เป็นร้านขายปลีกยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้วยคณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง   ได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการกำหนดระเบียบโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยตัวแทนจำหน่ายบุหรี่ให้กับ Modern Trade ที่เป็นร้านขายส่งช่วงยาสูบ และ Modern Trade ที่เป็นร้านขายปลีกยาสูบ ดาวโหลด ระเบียบฯ​...

พิธีลงนาม MOU ระหว่างรพ.โรงงานยาสูบกับม.ธรรมศาสตร์

พิธีลงนาม MOU ระหว่างรพ.โรงงานยาสูบกับม.ธรรมศาสตร์

      พิธีลงนามความร่วมมือทางการแพทย์และวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลโรงงานยาสูบกับวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีนายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ และ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รอง ศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีวิทยาลัยแพทศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์, ศ.นพ.ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กองสื่อสารองค์กร News & Photos by S....

คณะผู้บริหารและพนักงานโรงงานยาสูบ ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการสวนสาธารณะ ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2557

คณะผู้บริหารและพนักงานโรงงานยาสูบ ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการสวนสาธารณะ ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2557

ตามมติคณะผู้บริหารสูงสุด (Executive Committee) ครั้งที่ 23 ให้คณะผู้บริหารและพนักงานศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการสวนสาธารณะ ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2557 โดยให้คณะทำงานและคณะอนุทำงานประเมินคุณภาพโรงงานยาสูบตามระบบ SEPA , คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน เดินทางไปศึกษาดูงานฯ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์แก่โรงงานยาสูบ โดยแบ่งคณะศึกษาดูงาน เป็น 4  คณะ จำนวน 117 คน คือ ...

โรงงานยาสูบสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ

โรงงานยาสูบสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนกองทัพบกในการรับการสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจากนายต่อศักดิ์ โชติมงคล  ผู้อำนวยการยาสูบและคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ ณ กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ...

Nation TV ก้าวสู่ปีที่ 14

Nation TV ก้าวสู่ปีที่ 14

      นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ข่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับบรรณาธิการ Nation TV เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 14 ณ ชั้น 12 A ตึกเนชั่น บางนา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News by S....

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 38

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 38

     นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนายพิเชษฐ์ ณ นคร บรรณาธิการข่าว เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ณ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News by S....

ผู้อำนวยการยาสูบให้สัมภาษณ์รายการ Money DIY

ผู้อำนวยการยาสูบให้สัมภาษณ์รายการ Money DIY

       ขอเชิญพนักงานยาสูบและผู้ที่สนใจติดตามชมรายการ Money DIY โดยนายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบพร้อมพนักงานให้วิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ เรื่อง “การสร้างวินัยทางการเงินให้กับพนักงานยาสูบ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล PPTV HD ช่อง 36 ซึ่งจะออกอากาศวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 เวลา 05.00-05.30 น. กองสื่อสารองค์กร News & Photos by S....