วันจันทร์, 29 สิงหาคม 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์

        นางสิริวัฒน์ ธีระศักดิ์ รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร มอบนโยบายการทำงานให้แก่สำนักกฎหมาย ตามโครงการสื่อสารสัมพันธ์ ที่จัดขึ้นเพื่อ เป็นการสื่อสารวิสัยทัศน์ ค่านิยม สื่อสารนโยบายที่สำคัญขององค์กร ให้เกิดการพบปะพูดคุยกับพนักงานเพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางกับบุคลากร ทั่วทั้งองค์กร สร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำระดับสูงและพนักงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าหมายทิศทางองค์กรในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม...

จัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารเพิ่มเติม)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวล่าสุด

infologo
Banner 1. ไซต์ 300 x 250