ข่าวสารและกิจกรรม โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

เลื่อนชมข่าวสารและกิจกรรม
ผู้บริหารและพนักงานยาสูบร่วมกิจกรรมรักต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2557

ผู้บริหารและพนักงานยาสูบร่วมกิจกรรมรักต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2557

            วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โรงงานยาสูบ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้  โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (21 ต.ค.57) บริเวณบึงบัว ตรงข้ามอาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา ท่านรักษาการผู้อำนวยการยาสูบ คุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ พร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติปลูกต้นสักบริเวณด้านหน้าบึงบัว เพื่อความเป็นสิริมงคล และความอยู่เย็นเป็นสุขแห่งรั้วโรงงานยาสูบ จากนั้นเหล่าผู้บริหารได้ร่วมกันโยน EM Ball ลงในบึงบัว เพื่อปรับสภาพน้ำ และชมบอร์ดนิทรรศการการทำปุ๋ยหมัก รวมไปถึงชมการสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ โดยฝ่ายการแพทย์ นอกจากนี้โรงงานยาสูบยังได้รับความอนุเคราะห์จากกรมป่าไม้  นำกล้าไม้ อาทิ ต้นกระทิง ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นแค ต้นขี้เหล็ก มาแจกให้กับผู้บริหารและพนักงานสำหรับนำไปปลูกที่บ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่สี...

วันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ 12

วันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ 12

       นางเกสรา  สุชาติพงศ์  และนางเพ็ญศรี  ผ่องใส ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยนายวรชัย  บุญจร หัวหน้ากองวิเคราะห์และประเมินผล   เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ 12  พร้อมมอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม...

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ 18 ปี

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ 18 ปี

      นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 18 ปี ณ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คลองเตย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News by S....

วันครบรอบการก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ปีที่ 53

วันครบรอบการก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ปีที่ 53

      นาง นุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง สถาบันการประชาสัมพันธ์ปีที่ 53 พร้อมมอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “นักประชาสัมพันธ์กับการเสริมสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้สังคมไทย” โดยมีนางสินีนาถ วิมุกตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน 7 เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 News by S....

วันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบปีที่ 53

วันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบปีที่ 53

         นางเพ็ญศรี ผ่องใส ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงบประมาณ เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนัก งานเศรษฐกิจการคลังปีที่ 53 พร้อมมอบเงินเพื่อบริจาคให้กับ “มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News & Photo by S....

หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ครบรอบ 13 ปี

หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ครบรอบ 13 ปี

      นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 13 ปี ณ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 31 บางนา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 News by...

กรมบัญชีกลางครบรอบ 124 ปี

กรมบัญชีกลางครบรอบ 124 ปี

      น.ส.เพ็ญศุภา สุขพิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และน.ส.มาลัย สืบสายเจริญ หัวหน้ากองบัญชีตรวจจ่าย เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 124 ปี พร้อมมอบเงินเพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณะกุศลและมูลนิธิต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลางให้การต้อนรับ ณ ห้องโถง อาคาร 3 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News & Photo by S....

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 12 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 12 ปี

       นางโสมนัยน์ ปรีชาสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร และน.ส.พรสุข พันธุมะบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 12 ปี ณ ห้องโถงชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News & Photo by S....

ผู้บริหารยาสูบ ขานรับกระแสดูแลสุขภาพ  ผุดกิจกรรม “LET’S GET FIT”  ฟิต ฟิต เฟิร์ม เฟิร์ม เราสร้างได้… ชูต้นแบบองค์กรสุขภาพดี

ผู้บริหารยาสูบ ขานรับกระแสดูแลสุขภาพ ผุดกิจกรรม “LET’S GET FIT” ฟิต ฟิต เฟิร์ม เฟิร์ม เราสร้างได้… ชูต้นแบบองค์กรสุขภาพดี

นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานยาสูบ รวมพลังกันออกกำลังกาย ต้อนรับวันแรกของปีงบประมาณ 2558  ด้วยการเดิน-วิ่ง ปั่นจักรยาน แกว่งแขน และเต้นแอโรบิก ภายใต้ชื่อกิจกรรม “LET’S GET FIT” ฟิต ฟิต เฟิร์ม เฟิร์ม เราสร้างได้  บริเวณลานหน้าเสาธง ตึกอำนวยการ  เพื่อจุดประกายให้พนักงานยาสูบทุกคนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายมากขึ้น โดยเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายที่ไม่แค่ทำให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้มีรูปร่างและบุคลิกที่ดีมากขึ้น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานยาสูบ ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คณะทำงานส่งเสริมสุขภาพกาย (กลุ่มทีมเวิร์ค) กลุ่มที่ 2 คณะทำงานส่งเสริมสุขภาพจิต (กลุ่มคุณธรรมยาสูบ รักและใส่ใจองค์กร) และกลุ่มที่ 3...

ฟุตซอลยาสูบซ้อมอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทย

ฟุตซอลยาสูบซ้อมอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทย

           เมื่อวันที่ 11 ก.ย.57 ทีมฟุตซอลโรงงานยาสูบมีโอกาสได้สร้างประสบการณ์ซ้อมทีมอุ่นเครื่องกับฟุตซอ ลทีมชาติไทย ผล ทีมฟุตซอลยาสูบ (2) – ฟุตซอลทีมชาติไทย (5) ณ สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กองสื่อสารองค์กร News by S....

ฟุตซอลยาสูบ เจ๋ง! เข้ารอบ 32 ทีม ฟุตซอลไทยแลนด์ลีก 2557

ฟุตซอลยาสูบ เจ๋ง! เข้ารอบ 32 ทีม ฟุตซอลไทยแลนด์ลีก 2557

             ขอแสดงความ ยินดีกับสโมสรฟุตซอลโรงงานยาสูบ ที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ 32 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ ในการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ลีก 2557 ซึ่งถือเป็นทีมที่แข็งแกร่งในลีกสูงสุดระดับประเทศ โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่สนามแฟชั่นไอซ์แลนด์ต่อไป              โอกาสนี้ ชมรมฟุตซอลโรงงานยาสูบ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารทุกส่วนงานที่ให้การสนับสนุนตลอดการแข่งขันในครั้งที่ ผ่านมา ขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่แข่งขันด้วยความมีสปิริตจนคว้าชัยชนะกลับมา ขอบคุณทีมสต๊าฟโค้ชและเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมไปถึงกองเชียร์จากขอบสนามและกำลังใจจากพี่น้องชาวยาสูบทุกคน กองสื่อสารองค์กร News by...

รายงาน การศึกษาบุหรี่ไฟฟ้า (e-Cigarette)

รายงาน การศึกษาบุหรี่ไฟฟ้า (e-Cigarette)

โครงการศึกษาผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศไทย และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการจากภาครัฐ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic cigarette) ที่เรียกโดยทั่วไปว่าบุหรี่ไฟฟ้า มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าElectronic Nicotine Delivery System (ENDS) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบผลิตภัณฑ์ประเภทยาสูบจำพวกบุหรี่ โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับยาสูบ แต่ไม่มีการเผาไหม้เป็นผลข้างเคียง และยังสามารถเลือกระดับของนิโคตินและเลือกกลิ่นรสได้ตามความต้องการของผู้สูบอีกด้วย ในด้านการทำงานนั้น บุหรี่ไฟฟ้าใช้พลังงานจากประจุแบตเตอรี่ทำความร้อนโดยตัวทำให้เกิดไอและความร้อน (Atomizer) ทำปฏิกิริยากับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า (Electronic liquid หรือ E-liquid) ที่เก็บไว้ในส่วนเก็บน้ำยา (Cartridge)ใน ตัวอุปกรณ์ และส่งผ่านนิโคตินไปยังผู้สูบโดยการสูบและพ่นเสมือนบุหรี่ อย่างไรก็ดี บุหรี่ไฟฟ้ายังมีปัญหาในด้านอื่นๆ เช่น ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานการผลิต ด้านการให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และไม่ลำเอียง ด้านปัญหาเชิงเทคนิค โดยเฉพาะการรั่วซึม ซึ่งจะทำให้ได้รับยาเกินขนาด (Overdose) และด้านการระบุส่วนประกอบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและระดับของนิโคตินที่ถูกต้อง บุหรี่ไฟฟ้ามีหลากหลายรูปแบบ หากแบ่งตามรูปลักษณ์ บุหรี่ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ประเภท Mini หรือที่เรียกว่า Cig-a-like คือแบบที่ใกล้เคียงบุหรี่ทั่วไปที่สุด ประเภท Mid-size e-cigarettes (eGo) เป็นแบบที่มีลักษณะไม่ใหญ่จนเกินไปและสามารถใช้ได้ในระยะเวลาที่นานขึ้น และประเภท Advanced Personal Vaporizers (APVs) หรือ Mods สามารถมีลักษณะได้หลากหลายรูปแบบตามแล้วแต่ผู้สูบจะปรับแต่ง ซึ่งแต่ละประเภทมีราคาและความสามารถในการสร้างไอที่แตกต่างกัน แต่หากแบ่งตามการใช้งาน บุหรี่ไฟฟ้าจะมี 2 ประเภท คือ ประเภทใช้แล้วทิ้ง (Disposable) และประเภทที่สามารถนำแบตเตอรี่กลับมาชาร์จใหม่ได้ (Rechargeable) ผ่านการชาร์จแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า (คือชาร์จผ่านสาย USB) ทั้งหมดนี้ การเลือกการใช้งานนั้นแตกต่างไปตามความพึงพอใจของผู้สูบและการใช้งานในรูปแบบต่างๆ รายงานฉบับนี้ได้ทำการศึกษาและวิจัยบุหรี่ไฟฟ้าในหลายเรื่อง ซึ่งรวมถึงการศึกษาในเรื่องของอุตสาหกรรม การทำการตลาด การรับรู้ถึงบุหรี่ไฟฟ้า การศึกษาด้านพฤติกรรม ด้านกฎหมายทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย และทางด้านวิทยศาสตร์และการแพทย์...

ชมรมกายบริหาร

ชมรมกายบริหาร

        ชมรมกายบริหารขอเชิญพนักงานและผู้ที่สนใจไปออกกำลังกายแบบ คาร์ดิโอ (Cardio Workout)  ซึ่งมีประโยชน์หลักๆ ก็คือ ลดน้ำหนัก และ เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ (Cardio Workout)จะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดี สำหรับคนที่มีเป้าหมายในการลดน้ำหนัก ควรเลือกโปรแกรม แบบคาร์ดิโอ (Cardio Workout) ที่มีความเข้มข้นระดับกลางขึ้นไป นั่นก็คือ Medium Intensity และค่อยๆ ปรับระดับขึ้นเป็น Hight Intensity เพื่อเพิ่มการเผาผลาญไขมันอย่างต่อเนื่อง ใช้เวลา 20-30 นาที ณ ห้องฟิตเนสชั้น 2 โรงพยาบาลยาสูบ (ชั่วคราว) วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาโดยประมาณ 11.20 – 11.40 น. ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอรุณี 08-9010-0779 และ คุณวัชรวิช 08-9184-9345 กองสื่อสารองค์กร News by S....

โครงการ “ศึกษาและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

โครงการ “ศึกษาและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

...

สโมสรฟุตซอลโรงงานยาสูบเริ่มนับ 1 ใหม่ จากรายการฟุตซอล FA CUP 2557 ชิงแชมป์ประเทศไทย

สโมสรฟุตซอลโรงงานยาสูบเริ่มนับ 1 ใหม่ จากรายการฟุตซอล FA CUP 2557 ชิงแชมป์ประเทศไทย

               ขอแสดงความ ยินดีกับทีมฟุตซอลยาสูบหลังจากห่างหายจากวงการฟุตซอลไทยแลนด์ลีกประเทศไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันรายการฟุตซอล FA CUP 2557 จากทั้งหมด 128 ทีม คัดเหลือ 16 ทีม เพื่อเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายพบกับอีก 16 ทีมฟุตซอลไทยแลนด์ลีก 2557 ชิงเงินรางวัลชนะเลิศมากกว่า 1 ล้านบาท ณ สนามแฟชั่นไอซ์แลนด์ ซึ่งในขณะนี้ทีมสโมสรฟุตซอลโรงงานยาสูบได้เข้าเล่นในรอบ 32 ทีม จาก 128 ทีม หากชนะก็จะได้ 16 ทีมเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายต่อไป โดยในวันที่ 4 ก.ย.57 เวลา 15.00 น. จะเข้าแข่งขันระหว่างทีมสโมสรฟุตซอลโรงงานยาสูบ VS ทีมแม่กิมไล้...

วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบ 99 ปี

วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบ 99 ปี

       น.ส.รวีวรรณ เลิศศิริพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าดอกไม้อวยพรวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบ 99 ปี โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 กองสื่อสารองค์กร News & Photo by S....

โรงงานยาสูบสนับสนุนการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ พรีเมีย์ลีกฤดูกาล 2014

โรงงานยาสูบสนับสนุนการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ พรีเมีย์ลีกฤดูกาล 2014

        นายไสว แย้มบรรจง ประธานชมรมฟุตซอลยาสูบ เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมชมการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2014 ระหว่าง สโมสรชลบุรี บูลเวฟ กับ สโมสรสุพรรณบุรี ฟุตซอลคลับ ณ สนามเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557 พร้อมร่วมมอบรางวัลทีมชนะเลิศอันดับ 1 โดยโรงงานยาสูบได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย กองสื่อสารองค์กร News by S....

การประปานครหลวง ครบรอบ 47 ปี

การประปานครหลวง ครบรอบ 47 ปี

     นางนันทวัน พงศ์เฉลิมพร ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร พร้อมผู้บริหารเป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาค สมทบเข้ากองทุน “กปน ปันรอยยิ้มเพื่อสังคม” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 47 ปี ณ สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News & Photo by S....