วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2015

ข่าวประชาสัมพันธ์

        นางภัทรพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ตรวจการ กรรมการและเลขานุการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานยาสูบ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ประเภทกองทุนขนาดระหว่าง 1,000-5,000.- ล้านบาท โดยผู้บริหารโรงงานยาสูบและกรรมการกองทุนฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องแกรนด์บอลลรูม ชั้น...

จัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารเพิ่มเติม)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวล่าสุด