วันศุกร์, 28 ตุลาคม 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสุนิสา ศรีทรงผล ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร นำคณะพนักงานยาสูบจากส่วนงานต่างๆ จำนวน 22 คน เป็นตัวแทนโรงงานยาสูบ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า และหน้ากระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานัปการ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ที่มา : กองบุคลากรสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารเพิ่มเติม)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวล่าสุด

infologo
Banner 1. ไซต์ 300 x 250