วันพุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ นำโดยนางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบและคณะผู้บริหารฝ่ายตลาด ฝ่ายขายโรงงานยาสูบ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์จัดจำหน่ายและกระจายสินค้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศ CLMVT ที่โรงงานยาสูบเดินหน้าการขยายตลาดบุหรี่ไปสู่ต่างประเทศ นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ กล่าวว่า โรงงานยาสูบมีการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์หรือความมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจยาสูบของกลุ่มประเทศ CLMVT มีแผนการขยายตลาดบุหรี่ไปสู่ตลาดอาเซียน โดยเริ่มที่กลุ่มประเทศ CLMVT ซึ่งประกอบด้วย...

ข่าวรับสมัครพนักงาน

จัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารเพิ่มเติม)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวล่าสุด

infologo
Banner 1. ไซต์ 300 x 250