หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการป้องกันของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการป้องกันของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..