หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม...

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

..เพิ่มเติม..