หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาซื้อพาเลทพลาสติก จำนวน ๕๐๐ แผง โรงอบใบยาเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อพาเลทพลาสติก จำนวน ๕๐๐ แผง โรงอบใบยาเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..