หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ กับสัญญาคุณธรรมฯ รายการจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมระบบ Motion Control ของเครื่องพิมพ์ Chambon No.2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ กับสัญญาคุณธรรมฯ รายการจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมระบบ Motion Control ของเครื่องพิมพ์ Chambon No.2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..