หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์การยาสูบแห่งประเทศไทย คว้ารางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564

การยาสูบแห่งประเทศไทย คว้ารางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564

นายนพดล หาญธนสาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2564 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..