หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำรอกไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์นำใบยาสดเข้าบ่มในโรงบ่ม จำนวน 1 ชุด ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำรอกไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์นำใบยาสดเข้าบ่มในโรงบ่ม จำนวน 1 ชุด ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำรอกไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์นำใบยาสดเข้าบ่มในโรงบ่ม จำนวน 1 ชุด ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..