หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความโปร่งใสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) "ซื้อหลอดเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567"

เอกสารรับรองความโปร่งใสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) “ซื้อหลอดเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567”

..เพิ่มเติม..