หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ รายการจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมปั๊มลม 20 บาร์ ของเครื่องพิมพ์กราเวียร์ แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ (Bobst No.2) จำนวน 1...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ รายการจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมปั๊มลม 20 บาร์ ของเครื่องพิมพ์กราเวียร์ แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ (Bobst No.2) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (แบบ รร.4)

..เพิ่มเติม..