หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับเครื่องมวนบุหรี่ G.D 121 (7.8) No.4 และ G.D 121 (7.1)...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับเครื่องมวนบุหรี่ G.D 121 (7.8) No.4 และ G.D 121 (7.1) No.7 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 40 รายการ

..เพิ่มเติม..