หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดส่งตัวอย่างใบยาสูบและเอกสารการส่งออก ให้แก่ บริษัท Eastern Company S.A.E ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ครั้งที่ 1 ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดส่งตัวอย่างใบยาสูบและเอกสารการส่งออก ให้แก่ บริษัท Eastern Company S.A.E ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ครั้งที่ 1 ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..