หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซื้อม้วนฟิล์ม OPP หนา 30 ไมครอน หน้ากว้าง 720 ม.ม. จำนวน...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซื้อม้วนฟิล์ม OPP หนา 30 ไมครอน หน้ากว้าง 720 ม.ม. จำนวน 96,000 เมตร

หมวดหมู่ :

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P63110050760

..เพิ่มเติม..