หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการและควบคุมการทำงานห้องปฏิบัติการ Laboratory Information Management System (LIMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการและควบคุมการทำงานห้องปฏิบัติการ Laboratory Information Management System (LIMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..