หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผลผู้ชนะการจ้างประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายใบยา สารปรถุง และวัตถุดิบอื่นๆ ฝจพ.b.02/08/63 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายใบยา สารปรถุง และวัตถุดิบอื่นๆ ฝจพ.b.02/08/63 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

..เพิ่มเติม..