หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นแรงงานปฏิบัติงานที่คลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ยสท. พระนครศรีอยุธยา (เลขที่ ฝจพ.b.02/07/63)

ร่าง – ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นแรงงานปฏิบัติงานที่คลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ยสท. พระนครศรีอยุธยา (เลขที่ ฝจพ.b.02/07/63)

..เพิ่มเติม..