หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม. x 330 ม. จำนวน 4,800 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

จ้างทำเทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม. x 330 ม. จำนวน 4,800 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..