หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ยี่ห้อ OTIS แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 10 เครื่อง ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ยี่ห้อ OTIS แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 10 เครื่อง ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..