หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ลำเลียงหีบบุหรี่สำเร็จรูปบนแป้นรองรับ (Pallet) ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท. คลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ ฝจพ.b.02/62/62)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ลำเลียงหีบบุหรี่สำเร็จรูปบนแป้นรองรับ (Pallet) ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท. คลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ ฝจพ.b.02/62/62)

..เพิ่มเติม..