หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

หมวดหมู่ :

นายสรคมน์  ปริยายสุทธิ์ รองผู้ว่าการด้านการตลาด รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562  โดยถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล  ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา  จากนั้นคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณอาคาร B01 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

..เพิ่มเติม..