หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศประกวดราคาซื้อกาวติดตะเข็บมวนบุหรี่ (NO.6) จำนวน 40,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/09/62)

ประกาศประกวดราคาซื้อกาวติดตะเข็บมวนบุหรี่ (NO.6) จำนวน 40,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/09/62)

..เพิ่มเติม..