ราคากลาง

หมวดหมู่ :

ประกวดราคาจ้างเหมางานบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยช่างซ่อมแซมเครื่องจักรผลิตบุหรี่ จำนวน 15 คน โดยปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางout61

..เพิ่มเติม..