หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศประกวดราคาซื้อ กระดาษพันก้นกรองสีขาว ชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม....

ประกาศประกวดราคาซื้อ กระดาษพันก้นกรองสีขาว ชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม. จำนวน 1,380 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ฝจพ.e.03/30/59]

หมวดหมู่ :

ดาวน์โหลด  ประกาศประกวดราคา
ดาวน์โหลด  ราคากลาง

..เพิ่มเติม..