หน้าแรกค้นหา
..แสดงรายการค้นหา..

Sample

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซิน พร้อมปั้มน้ำ สิงห์สยาม รุ่น SS200-30 จำนวน 8 เครื่อง  ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซิน พร้อมปั้มน้ำ สิงห์สยาม รุ่น SS200-30 จำนวน 8 เครื่อง เพื่อเป็นรางวัลชาวไร่ดีเด่น กิจกรรมฝึกอบรมการศึกษา ดูงาน ส่งเสริมการผลิตยาสูบ โครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามไฟล์แนบนี้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องยนต์เบนซิล-พร้อมปั๊มน้ำดาวน์โหลด

..เพิ่มเติม..