หน้าแรกค้นหา
..แสดงรายการค้นหา..

Sample

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างเงินสดย่อย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างเงินสดย่อย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามไฟล์แนบนี้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-งานจัดซื้อ-จัดจ้างเงินสดย่อย-เดือน-ก.พ.67ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มีนาคม 2567 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 S , น้ำมันไฮดีเซล S B7) ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามไฟล์แนบนี้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-เดือน-มี.ค.-67ดาวน์โหลด

..เพิ่มเติม..